Opleiding & Trainingen
 

 

Opleiding Nabestaandenzorg
9 lesdagen

Nabestaanden maken na een overlijden vaak een moeilijke periode door. Ze rouwen, maar moeten eerst veel zakelijke rompslomp afhandelen. Pas als de zakelijke kant van een overlijden goed geregeld is, krijgen nabestaanden ruimte om te rouwen. Maar ook vóór een overlijden, op ‘sleutelmomenten’ in het leven, zoals samenwonen, echtscheiding en ziekte is het goed om stil te staan bij wat deze nieuwe situatie voor mogelijke consequenties kan hebben na een overlijden.

Verkorte opleiding voor financiële dienstverleners
3 lesdagen

Begeleid jij mensen op administratief gebied en wil je meer weten over wat er na een overlijden op iemand afkomt, zodat je jouw dienstverlening uit kunt breiden? Tijdens de verdiepingsmodule nabestaandenzorg  leer je alles wat er na een overlijden geregeld moet worden. Deze kennis is ook bruikbaar om te adviseren op andere sleutelmomenten in het leven, bijvoorbeeld na een echtscheiding.

markus-spiske-ulp4aakp7B4-unsplash.jpg

Training professioneel omgaan met nabestaanden
op maat

In deze training voor worden medewerkers zich nog meer bewust van hun eigen kwaliteiten en gedrag en hoe deze te gebruiken in het contact met de nabestaanden. Hierdoor kunnen de communicatie en de klantgerichtheid verder verbeterd worden. Er wordt meer inzicht gegeven in wat nabestaanden ervaren, kort na een overlijden. Verder is er aandacht voor eigenschappen en referentiekader van de medewerkers

Voor wie:
Deze training is geschikt voor mensen  die al werkzaam zijn in de uitvaartbranche, zoals uitvaartbegeleiders, medewerkers postmortale zorg  of crematoriummedewerkers.

Voor meer informatie en een voorstel op maat: info@terrazorginrouw of 073-6447072.


210-Restaurant-zwart-wit-uitzicht-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg

Intervisie-bijeenkomsten voor mensen werkzaam in de uitvaartbranche
op maat

Intervisie is een goede manier om van elkaar te leren. Bovendien is dit een goede manier om medewerkers  bewust te laten blijven van hun gedrag en geeft het een goede collegiale band. Terra kan deze bijeenkomsten begeleiden. Tijdens een intervisie-bijeenkomst wordt een casus van iemand behandelt. Een vraag of situatie waar iemand moeite mee heeft. Dit kan een situatie bij nabestaanden betreffen, maar ook een situatie op kantoor.

Tijdens de intervisie worden, op een heel gestructureerde manier, vragen gesteld  en advies gegeven door  collega’s  Hierdoor wordt zowel voor de vraagsteller als voor de collega’s duidelijk waarom iemand moeite heeft met een bepaalde situatie en waarom hij/zij daar op een bepaalde manier op reageert. Bovendien krijgt de vragensteller handvatten om op een andere manier met een situatie om te gaan.

Voor wie:
Deze training is geschikt voor mensen  die al werkzaam zijn in de uitvaartbranche, zoals uitvaartbegeleiders, medewerkers postmortale zorg  of crematoriummedewerkers. Een optimale groepsgrootte voor intervisie is 8 personen.

Voor meer informatie en een voorstel op maat: info@terrazorginrouw of 073-6447072.