Visie

Verlies lijden en rouwen zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Terra vindt het belangrijk dat ieder mens ruimte krijgt om te rouwen. In de werkwijze staat persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande/cliënt. We zijn ervan overtuigd dat het bieden van onze zorg een preventieve werking heeft, waardoor problemen op zowel zakelijk als emotioneel gebied voorkomen kunnen worden.

We hanteren een werkwijze waarbij de mens centraal staat en waarbij geen commerciële belangen spelen (zoals het verkopen van een verzekering of een grafsteen).

Terra probeert erkenning, rust en duidelijkheid te bieden in een zo moeilijke en warrige periode waarbij uitgegaan wordt van de eigen (veer)kracht van de nabestaande.

 
kaars.jpg
Helpen is de ander de kracht geven om het zelf te doen.
 
 

Werkwijze

 Nabestaandenzorg:
De Nabestaandenzorg zoals Terra die biedt omvat zowel zakelijke- als emotionele zorg  na een overlijden. 
Dit gebeurt middels informatie verstrekken en advies geven over zaken die specifiek zijn voor de persoonlijke situatie van de nabestaande. 

Praktische ondersteuning:
De ervaring leert dat de nabestaande pas kan beginnen met rouwen als de praktische zaken geregeld zijn.
Er wordt informatie verstrekt op het gebied van:
  •    erfrecht en nalatenschappen
  •    verzekeringen
  •    pensioenen
  •    belastingen
  •    bankzaken
  •    notaris
  •    melding van het overlijden aan verschillende instanties
  •    etc.

Emotionele begeleiding:

Samen met de nabestaande wordt het levensverhaal opgemaakt.
Dit omvat vaak veel meer aspecten dan alleen de mogelijke ziekte en het overlijden. Er wordt samen gekeken naar een manier om het leven weer vorm te geven zonder de nabijheid van de overledene. Hoe pak je na jaren samen alleen de draad op?


Preventieve werking:

Bij deze manier van rouwbegeleiding wordt, luisterend naar het levensverhaal, ingehaakt op datgene wat de nabestaande aangeeft. Deze benadering werkt preventief.
Mensen krijgen heel snel na het overlijden erkenning van wat er met hen gebeurt of kan gebeuren. Een nabestaande heeft vaak gevoelens die als verwarrend worden ervaren. Bijvoorbeeld: boosheid, angst, schuldgevoel. Ook concentratieverlies en slapeloosheid komen veel voor. Door duidelijk te maken dat deze gevoelens normaal zijn voor iemand in rouw, krijgt de nabestaande meer vertrouwen in de toekomst.

 
 
Mensen krijgen pas ruimte om te rouwen als de papierwinkel uit hun hoofd is…
 
wolfgang-hasselmann-GK9kkPIZyAs-unsplash.jpg