Opleiding Nabestaandenzorg:
Nabestaandenbegeleider is een mooi vak

Werk je graag met mensen en liggen jouw kwaliteiten op zowel sociaal als administratief vlak? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Nabestaanden maken na een overlijden vaak een moeilijke periode door. Ze rouwen, maar moeten eerst veel zakelijke rompslomp afhandelen. Pas als de zakelijke kant van een overlijden goed geregeld is, krijgen nabestaanden ruimte om te rouwen. Maar ook vóór een overlijden, op ‘sleutelmomenten’ in het leven, zoals samenwonen, echtscheiding en ziekte is het goed om stil te staan bij wat deze nieuwe situatie voor mogelijke consequenties kan hebben na een overlijden. Een nabestaandenbegeleider kan ook op die momenten informeren, zodat de nabestaanden na het overlijden niet voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Zakelijke en emotionele steun
De zakelijke èn de emotionele ondersteuning komen beide ruim aan de orde in de opleiding Nabestaandenzorg. Deze heeft een interactief karakter: de cursisten worden uitgenodigd na te gaan hoe zij zelf in het leven staan. Er is ruimte voor eigen verlieservaringen en de invloed daarvan op zichzelf als mens. Verder wordt er aandacht besteed aan de verschillende aspecten van een rouwproces, aan specifieke verliessituaties en aan gesprekstechnieken. Daarnaast wordt de cursist voorbereid om mensen op een gedegen manier te ondersteunen bij de zakelijke afwikkeling rondom een overlijden. 

Cursisten hebben na afloop van de opleiding voldoende bagage om zelfstandig nabestaandenzorg aan te bieden en hun eigen bedrijf te starten. 

 
503-Alleen-zonsondergang-plant-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpg

Toelatingseisen: HBO-denkniveau
De opleiding is zeer praktisch gericht en gaat uit van een basiskennis als maatschappelijk betrokken mens, zowel op administratief als op emotioneel gebied. Middels een intakeformulier en mogelijk een intakegesprek worden de toelatingseisen getoetst.

Negen lesdagen
De opleiding Nabestaandenzorg bestaat uit 9 dagen, verdeeld over 3 maanden, en wordt gegeven in Rosmalen in de buurt van Den Bosch. Elke lesdag vindt plaats op donderdag van 10.00 – 16.00 uur. Om cursisten zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven, is ervoor gekozen met groepen van 6 tot 10 personen te werken. Dat garandeert volop persoonlijke aandacht en interactie. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

Programma

9 dagen van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch

Dag 1:

 • Kennismaking

 • Het nabestaandenzorg-gesprek: een introductie

 • Verliesverwerking

Dag 2:

 • Vaardigheden/eigenschappen/ beroepshouding: welke aspecten zijn van belang

 • Aandacht voor eigen verlieservaring door Larissa van der Molen

Dag 3:

 • Aandacht voor troost en steun door Larissa van der Molen

 • Communicatie: wat is een goed gesprek?

Dag 4: Zakelijke afwikkeling

Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische invulling zoals rekenvoorbeelden voor o.a. erfbelasting en het toepassen van de geleerde stof

 • Erfrecht
  - Groepen bloedverwanten 
  - Rechten (stief/adoptie/pleeg)kinderen, wilsrecht, recht op legitieme portie
  - Samenwoners
  - Erfdeel volgens de wettelijke verdeling
  - Testament; enkele veelvoorkomende vormen en levenstestament
  - Rol notaris en executeur
  - Nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
  - Curatele, bewindvoerderschap en mentorschap

 • Notaris
  - Wat doet de notaris?
  - Noodzaak van een verklaring van erfrecht
  - Het maken van een levenstestament

 • Belastingzaken
  - Toeslagen
  - Inkomstenbelasting
  - Erfbelasting

Dag 5:  Vervolg zakelijke afwikkeling:

 • Inkomen en uitkeringen
  - Overlijdensuitkering
  - AOW en ANW
  - Nabestaandenpensioen
  - Levensverzekeringen

 • Bankzaken
  -
  wijzigen tenaamstelling en blokkeren bankrekening

 • Huisvesting
  Koop/huurhuis
  Verzorgings- of verpleeghuis

 • Zorg
  Wlz

 • Opzeggingen en wijzigingen, waaronder
  - Verzekeringen
  - Abonnementen en lidmaatschappen
  - Sociale media
  - Hoe om te gaan met Koninklijke onderscheidingen

Dag 6:

 • Oefenen van het nabestaandengesprek

 • Omgaan met verschillende verliessituaties en gesprekspartners

Dag 7:

 • Toekomstbeeld

 • Starten van een eigen bedrijf

 • Benaderen van opdrachtgevers, aandacht voor website en social media

Dag 8: Verdieping van enkele onderwerpen

 • Levenstestament en ervaring nabestaandenbegeleider door Marion Hermans 

 • Hoe ga ik als nabestaandenbegeleider ondernemen? door Jaap Schuddeboom

Dag 9: Terugkomdag 

 • Waarin ruimte voor eigen ervaringen en vragen.

Schermafbeelding 2019-07-15 om 17.23.21.png

Docenten

VBax-LianGieles-10.jpg

Lian Gieles
werkt vanaf 2000 met nabestaanden. In 2005 begon ze haar eigen bedrijf waarin nazorg geboden wordt. Daarnaast geeft ze workshops en lezingen op het gebied van verlies en rouw. Auteur van het boek : Verdriet, je kunt er niet omheen; medewerking verleend aan het boek : Zorgen erna (Leidraad afwikkeling nalatenschap). Beide boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij ZorgNa.Naast het werk als nabestaandenbegeleider is zij spreker bij uitvaarten en trainer o.a. voor bedrijven waarbij ze zich vooral richt op het omgaan met nabestaanden. Vanaf 2017 is zij docent bij Docendo, waar ze voor de opleiding tot Uitvaartverzorger de training 'Nabestaandenzorg’ verzorgt.

Voor meer informatie: Over mij

DSC_9641.jpg

Larissa van der Molen
maatschappelijk werkster, creatief therapeut en verlies- en rouwtherapeut, begeleidt sinds 2006 in haar eigen praktijk 'De Troostboom' kinderen, jongeren, volwassenen én gezinnen die een verlieservaring gaan meemaken of hebben meegemaakt. Daarnaast heeft zij een aantal spellen ontwikkeld voor diverse doelgroepen, zoals kwartetspel 'Niet hier, wel dichtbij' en memospel 'Vergeet-niet-me-verdrietjes'. Voor het kwartetspel ontving zij de International Funeral Award en de Yardenprijs 2010.In 2013 verscheen haar eerste boek 'Gekleurde tranen, creatief handboek bij verlies en rouw', in 2018 gevolgd door ‘Onzichtbaar verlies, praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties. Tot slot verzorgt zij workshops, lezingen en ondersteunt zij scholen wanneer er een verlies gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie: www.detroostboom.nl

Schermafbeelding 2019-07-15 om 16.23.11.png

Overige informatie

Groepsgrootte: 6-10 personen, waardoor er veel ruimte is voor individuele inbreng en aandacht

Aantal dagen: 9 (8 lesdagen, gevolgd door een terugkomdag)
Deze opleiding wordt, bij voldoende deelname, twee keer per jaar gegeven:

Locatie: Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen

Lestijden: tweewekelijks van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch

Kosten: €1995,- incl. BTW (incl. koffie, thee, fris, lunch en lesmateriaal)

Inbegrepen: 4 uur telefonische ondersteuning (gedurende een jaar)

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.


Lidmaatschap Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN)
Na afloop van deze module kun je lid worden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg. Een platform waar collega nabestaandenbegeleiders twee keer per jaar bij elkaar komen. Hierbij  wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Verder worden onderlinge contacten onderhouden o.a. middels een interne Facebook-groep. Een link naar jouw website wordt geplaatst op de site van het LPN. Het lidmaatschap bedraagt € 50,-/jaar.


Opgave/intake-formulier aanvragen via info@terrazorginrouw.nl 
of telefonisch: 073-6447072

 
Schermafbeelding 2019-07-15 om 16.23.11.png

Lesdagen:


Najaar 2019:
Donderdag 7 november 2019
Donderdag 21 november 2019
Donderdag 5 december 2019
Donderdag 19 december 2019
Donderdag 9 januari 2020
Donderdag 23 januari 2020
Donderdag 6 februari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Terugkomdag: mei 2020 (in overleg)

Voorjaar 2020:
Donderdag 19 maart 2020
Donderdag 2 april 2020
Donderdag 16 april 2020
Donderdag 30 april 2020
Donderdag 14 mei 2020
Donderdag 28 mei 2020
Donderdag 11 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Terugkomdag; september 2020 (in overleg)