Driedaagse verkorte opleiding Nabestaandenzorg voor financiële dienstverleners

Inleiding

Begeleid jij mensen op administratief gebied en wil je meer weten over wat er na een overlijden op iemand afkomt, zodat je jouw dienstverlening uit kunt breiden? Tijdens de verdiepingsmodule nabestaandenzorg  leer je alles wat er na een overlijden geregeld moet worden. Deze kennis is ook bruikbaar om te adviseren op andere sleutelmomenten in het leven, bijvoorbeeld na een echtscheiding.

Na een overlijden blijven de nabestaanden met veel vragen achter. Zoals bijvoorbeeld wat te doen met de administratieve afhandeling. Moet ik al meteen de bank of de notaris informeren? Wie zijn eigenlijk erfgenaam en wat moeten zij snel doen?

Tijdens deze module wordt veel aandacht besteed aan de praktische zaken die op mensen afkomen, na een overlijden. Er is gekozen om geen aandacht te geven aan communicatie en coachen omdat  ervan uitgegaan wordt dat de kennis op dit gebied aanwezig is, òf uit andere opleidingen òf door werkervaring. Wel wordt er aandacht besteed aan de emotionele ondersteuning  op het gebied van rouwen.

Deze specialisatie sluit goed aan bij het werk dat o.a. professional organizers, budgetcoaches en schuldhulpverleners  doen. Met de kennis uit deze driedaagse kun je professionele nabestaandenzorg bieden. 

 
688-Veld-zonlicht-zonnig-1920-Fotos-voor-Therapeuten.jpeg

Doel van de module
Het doel van de module is:
Genoeg kennis opdoen op het gebied van de zakelijke afwikkeling om:

  • Cliënten goed te informeren over zaken die na het overlijden en andere sleutelmomenten op hen
    afkomen.

  • Door te verwijzen naar de juiste instantie voor specialistisch, professioneel advies.

  • Op een goede manier aandacht geven aan de gevoelens van de cliënt en het rouwproces in het algemeen.

Doelgroep
Deze verkorte opleiding is ontwikkeld voor budgetcoaches, schuldhulpverleners, professional organizers en overige doelgroepen die beroepsmatig in aanraking komen met nabestaanden of mensen met andere verlieservaringen.

Duur en inhoud van de module

In drie dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dag 1:  Emotionele begeleiding

Hierbij is aandacht voor:
• rouwen en de verschillende rouwtaken
• verschillende verliessituaties
• verschillende gesprekssituaties
• het bieden van troost

Dag 2: Zakelijke afwikkeling:

Naast de theorie is er ook ruimte voor praktische invulling zoals rekenvoorbeelden voor o.a. erfbelasting en het toepassen van de geleerde stof

Erfrecht:
- Groepen bloedverwanten 
- Rechten (stief/adoptie/pleeg)kinderen, wilsrecht, recht op legitieme portie
- Samenwoners
- Erfdeel volgens de wettelijke verdeling
- Testament; enkele veelvoorkomende vormen en levenstestament
- Rol notaris en executeur
- Nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
- Curatele, bewindvoerderschap en mentorschap

Notaris:
- Wat doet de notaris?
- Noodzaak van een verklaring van erfrecht
- Het maken van een levenstestament

Belastingzaken
- Toeslagen
- Inkomstenbelasting
- Erfbelasting

Dag 3:  Vervolg zakelijke afwikkeling:

Inkomen en uitkeringen:
- Overlijdensuitkering
- AOW en ANW
- Nabestaandenpensioen
- Levensverzekeringen

Bankzaken
-
wijzigen tenaamstelling en blokkeren bankrekening

Huisvesting
Koop/huurhuis
Verzorgings- of verpleeghuis

Zorg
Wlz

Opzeggingen en wijzigingen, waaronder
- Verzekeringen
- Abonnementen en lidmaatschappen
- Sociale media
- Hoe om te gaan met Koninklijke onderscheidingen

Schermafbeelding 2019-07-15 om 17.23.21.png

Docent

Lian Gieles
werkt vanaf 2000 met nabestaanden. In 2005 begon ze haar eigen bedrijf waarin nazorg geboden wordt. Daarnaast geeft ze workshops en lezingen op het gebied van verlies en rouw. Auteur van het boek : Verdriet, je kunt er niet omheen; medewerking verleend aan het boek : Zorgen erna (Leidraad afwikkeling nalatenschap). Beide boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij ZorgNa.Naast het werk als nabestaandenbegeleider is zij spreker bij uitvaarten en trainer o.a. voor bedrijven waarbij ze zich vooral richt op het omgaan met nabestaanden. Vanaf 2017 is zij docent bij Docendo, waar ze voor de opleiding tot Uitvaartverzorger de training 'Nabestaandenzorg’ verzorgt.

Voor meer informatie: Over mij

 
VBAX-LianGieles-011-web.jpg
Schermafbeelding 2019-07-15 om 16.23.11.png

Overige informatie

Kosten:
Kosten:  €  695,- excl. 21% BTW
Deze kosten zijn incl. lunch en informatiemap met de behandelde lesstof en literatuurverwijzingen.

Locatie:
Perron-3
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen

Groepsgrootte: 
6-10 deelnemers


Lidmaatschap Landelijk Platform Nabestaandenzorg (LPN)
Na afloop van deze module kun je lid worden van het Landelijk Platform Nabestaandenzorg. Een platform waar collega nabestaandenbegeleiders twee keer per jaar bij elkaar komen. Hierbij  wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Verder worden onderlinge contacten onderhouden o.a. middels een interne Facebook-groep. Een link naar jouw website wordt geplaatst op de site van het LPN. Het lidmaatschap bedraagt € 50,-/jaar.


Voor meer informatie en aanmelding:
info@terrazorginrouw.nl
073-6447072

 
Schermafbeelding 2019-07-15 om 16.23.11.png

Lesdagen:


Januari 2020:
21 januari
4 februari
18 februari