Terra, zprg in rouw - Facebook Terra, zorg in rouw - LinkedIn  

WERKWIJZE


Terra, zorg in rouw werkt in opdracht van uitvaartondernemers.
De ondernemers willen hun nabestaanden na de uitvaart nog een eindje op weg helpen en bieden daarvoor een bezoek aan van een medewerker van Terra.


Nabestaandenzorg:

De Nabestaandenzorg zoals Terra die biedt omvat zowel zakelijke- als emotionele zorg  na een overlijden.
Hierbij staat persoonlijk contact en oprechte aandacht centraal.
Het heeft tot doel te komen tot ontzorging en erkenning.
Dit gebeurt middels informatie verstrekken en advies geven over zaken die specifiek zijn voor de persoonlijke situatie van de nabestaande.
Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de nabestaande.
Indien noodzakelijk, wordt doorverwezen naar specialisten.


Praktische ondersteuning:

Tijdens het bezoek besteedt de medewerker aandacht aan de praktische zaken waar een nabestaande na een overlijden mee te maken krijgt op het gebied van:
  •    erfrecht en nalatenschappen
  •    verzekeringen
  •    pensioenen
  •    belastingen
  •    bankzaken
  •    notaris
  •    melding van het overlijden aan verschillende instanties
  •    enz.


Emotionele begeleiding:

De ervaring leert dat de nabestaande pas kan beginnen met rouwen als de praktische zaken geregeld zijn.
De medewerker van Terra maakt samen met de nabestaande het levensverhaal op.
Dit omvat vaak veel meer aspecten dan alleen de mogelijke ziekte en het overlijden.
Er wordt samen gekeken naar een manier om het leven weer vorm te geven zonder de nabijheid van de overledene. Hoe pak je na jaren samen alleen de draad op?


Preventieve werking

Bij deze manier van rouwbegeleiding wordt, luisterend naar het levensverhaal, ingehaakt op datgene wat de nabestaande aangeeft. Deze benadering werkt preventief.
Mensen krijgen heel snel na het overlijden erkenning van wat er met hen gebeurt of kan gebeuren. Een nabestaande heeft vaak gevoelens die als verwarrend worden ervaren. Bijvoorbeeld: boosheid, angst, schuldgevoel. Ook concentratieverlies en slapeloosheid komen veel voor.
Door duidelijk te maken dat deze gevoelens normaal zijn voor iemand in rouw, krijgt de nabestaande hopelijk vertrouwen in de toekomst.

 

 

" Probeer niet de golven

 te bedaren.

  Hou gewoon je roer vast."