Terra, zorg in rouw - Facebook Terra, zorg in rouw - LinkedIn  

VISIE


Nazorg na een overlijden is een begrip in de uitvaartwereld. Het verdient en krijgt steeds meer aandacht.
De manier waarop deze nazorg geboden wordt is echter zeer divers. Soms doet de uitvaartondernemer dit zelf. Het betreft dan meer de zaken rondom de uitvaart, zoals dankbetuigingen. Soms komt er nog iemand namens de ondernemer. Hierbij wordt vaak gekeken naar de zakelijke aspecten die na een overlijden op de nabestaande afkomen.
Na een overlijden komt er zowel op praktisch- als op emotioneel gebied veel op nabestaanden af. Terra geeft aandacht aan beiden.
Vroeger was er veel zorg voor de nabestaanden vanuit de kerk, de huisarts, de familie en buren. Door de toenemende individualisering is de aandacht voor de rouwende medemens echter afgenomen. Daarnaast is de stroom papierwinkel waar mensen mee te maken krijgen alleen maar toegenomen.


Preventieve werking
De Nabestaandenzorg, zoals wij die bieden, vinden we zo belangrijk omdat blijkt dat deze preventief werkt. Doordat al in een vroegtijdig stadium aandacht geschonken wordt aan alle onbekende, vaak ongekend heftige gevoelens die de nabestaande vaak overvallen. Erkenning dat deze gevoelens normaal zijn, in de periode waarin de nabestaande zich bevindt, is erg belangrijk voor de rest van het verwerkingsproces.
Daarnaast kan iemand pas beginnen met rouwen als de papierwinkel uit het hoofd kan. Vragen als: kan ik in het huis blijven wonen, wat wordt mijn inkomen, hoeveel erfbelasting moet ik gaan betalen moeten eerst beantwoord worden.

Terra probeert erkenning, rust en duidelijkheid te bieden in een moeilijke en warrige periode waarbij uitgegaan wordt van de eigen (veer)kracht van de nabestaande.

 

" Onsterfelijkheid ligt niet

  in de dingen die je nalaat

  maar in de mensen die door

  jouw leven zijn beroerd."