Terra, zorg in rouw - Facebook Terra, zorg in rouw - LinkedIn  

OVERIGE ACTIVITEITEN


Lezing rouw- en verliesverwerking.

Deze lezing is bedoeld voor zowel hulpverleners als voor rouwenden.
Deze lezing gaat in op de verschillende facetten van rouwen. De verschillende rouwtaken met de daarbij behorende emoties worden belicht. Er wordt gewerkt met herkenbare voorbeelden.

Het blijkt dat hulpverleners door deze lezing stilstaan bij wat rouwen nu eigenlijk is en hoe zij het beste met rouwenden om kunnen gaan.

Voor nabestaanden is dit een lezing van herkenning en vooral ook erkenning van de eigen gevoelens. het is fijn om te merken dat je niet
“gek aan het worden bent” als je rouwt, maar dat de verschillende onbekend heftige gevoelens bij het rouwproces (kunnen en mogen) horen.

_________________________________________________________________

Schrijfactiviteiten

Terra heeft meegewerkt aan de volgende uitgaven van uitgeverij ZorgNa.

Zorgen erna, Leidraad afwikkeling nalatenschap van een partner.
Zorgen erna, Leidraad afwikkeling nalatenschap van een alleenstaande of ongehuwde.

Twee praktische boeken met richtlijnen hoe zaken na een overlijden zo snel en prettig mogelijk afgehandeld kunnen worden. Het geeft een overzicht van de taken die op de schouders rusten van de nabestaanden.

Verdriet, je kunt er niet omheen.

Een boek dat inzicht geeft in de gevoelens die horen bij rouwen. Het is vooral geschreven als steun voor mensen vlak na het overlijden van een geliefd persoon. Het boek wil een handreiking zijn voor de nabestaande(n) en omgeving. Er wordt uitgelegd wat rouwen is en welke emoties hierbij horen. Er worden veel voorbeelden gegeven waarin de lezer zich zeker zal herkennen. Door die herkenning zullen nabestaanden zich gesteund voelen in een moeilijke, verwarrende tijd. Tenslotte wordt aangegeven op welke manier je troost en hulp kunt zoeken of geven.

 

" Herinnering is een

  vorm van ontmoeting."