Terra, zorg in rouw - Facebook Terra, zorg in rouw - LinkedIn  

OPLEIDING NABESTAANDENZORG


Hulp bij zakelijke afwikkeling en emotionele steun na een overlijden
In de opleiding Nabestaandenzorg komen zowel de hulp bij de zakelijke afwikkeling als het bieden van emotionele steun na een overlijden aan de orde.
De opleiding heeft een interactief karakter waarbij de cursisten worden uitgenodigd om na te gaan hoe zij zelf in het leven staan. Er is ruimte voor eigen verlieservaringen en de invloed daarvan op zichzelf als mens. Verder wordt er aandacht besteed aan de verschillende aspecten van een rouwproces, gesprekstechnieken en specifieke verliessituaties.
Daarnaast wordt de cursist voorbereid om de nabestaanden op een gedegen manier te ondersteunen bij de zakelijke afwikkeling na het overlijden.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten.


Programma:

8 donderdagen van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch

1. Kennismaking
Het nabestaandenzorg-gesprek: een introductie
Verliesverwerking
2. Vaardigheden/eigenschappen/ beroepshouding:
welke aspecten zijn van belang?
Aandacht voor eigen verlieservaring door Larissa van der Molen
3. Communicatie: wat is een goed gesprek?
Aandacht voor troost en steun door Larissa van der Molen
4. Zakelijke afwikkeling: checklist
- bankzaken
- verzekeringen
- sociale voorzieningen
- belastingzaken
- enz.
5. Zakelijke afwikkeling: vervolg checklist
6. Omgaan met verschillende verliessituaties
Omgaan met verschillende gesprekspartners
7.

Starten van een eigen bedrijf
Aandacht voor o.a: Kamer van Koophandel,
benaderen van uitvaartondernemers, noodzaak website

8. Terugkomdag,
waarin ruimte voor eigen ervaringen en vragen.


Toelatingseisen:

HBO-denkniveau.
De opleiding is zeer praktisch gericht en gaat uit van een basiskennis als maatschappelijk betrokken mens, zowel op administratief als op emotioneel gebied. Middels een intakeformulier en mogelijk een intakegesprek worden de toelatingseisen getoetst.


Docenten:

Lian Gieles
werkt vanaf 2000 met nabestaanden. In 2005 begon ze haar eigen bedrijf waarin nazorg geboden wordt. Daarnaast geeft ze workshops en lezingen op het gebied van verlies en rouw. Auteur van het boek : Verdriet, je kunt er niet omheen; medewerking verleend aan het boek : Zorgen erna (Leidraad afwikkeling nalatenschap). Beide boeken zijn uitgegeven bij Uitgeverij ZorgNa.

Larissa van der Molen
maatschappelijk werkster, creatief therapeut en verlies- en rouwtherapeut, begeleidt sinds 2006 in haar eigen praktijk “De Troostboom” kinderen, jongeren en volwassenen die een verlieservaring hebben meegemaakt. Daarnaast geeft ze trainingen, workshops en lezingen op het gebied van verlies en rouw. In 2009 heeft Larissa een kwartetspel ontwikkeld om kinderen spelenderwijs in aanraking te brengen met de dood.
Voor meer informatie: www.detroostboom.nl


Overige informatie:

Groepsgrootte: 6-8 personen, waardoor er veel ruimte is voor
individuele inbreng en aandacht
Aantal dagen: 8 (7 lesdagen, gevolgd door een terugkomdag)
Locatie:    Zuiderparkweg 282
5216 HE  ‘s-Hertogenbosch
Lestijden:  tweewekelijks op donderdag van 10.00 – 16.00 uur incl. lunch
Lesdagen: de opleiding wordt twee keer per jaar gegeven:


Kosten: €1795,- incl. BTW
(incl. koffie, thee, fris, lunch en lesmateriaal)
Inbegrepen:  4 uur telefonische ondersteuning (gedurende een jaar)

Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.

Na het afronden van de opleiding is er een mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie-bijeenkomsten.

Opgave/intake-formulier aanvragen via info@terrazorginrouw.nl
of telefonisch: 073-6447072

 

 

" Vertel het me en

  ik zal het vergeten,

  Laat het me zien en 

  ik zal het onthouden,

  Laat het me ervaren

 en ik zal het begrijpen."

Confucius